Nyansettelse i Asker Næringsråd

Asker Næringsråds administrasjon styrkes ytterligere fra 1. oktober 2017 gjennom ansettelse av Yngve Bastesen som Assisterende direktør.

Bastesen er sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) og er i tillegg utdannet EMBA (Executive Master in Business Administration) fra BI. Bastesen kommer fra stillingen som Operasjonssjef i NOV Asker (National Oilwell Varco).

Ansettelsen er en følge av at direktør Lars O. Nordal ønsker å redusere sin stilling. Styret har funnet ansettelse av Bastesen som beste alternativ for å styrke næringsrådets administrative kapasitet frem mot besluttet sammenslåing av næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum i 2019. Et nytt styre for «nye» Asker Næringsråd vil ved fusjonen ansette ny leder av virksomheten.

Samlet sett vil ansettelsen av Bastesen, innenfor budsjettrammene til Asker Næringsråd, resultere i at Asker Næringsråd står godt rustet til operativt å bidra med innsats for næringsutvikling og næringsvekst i Asker samt å forsterke sin servicegrad over for medlemsnettverket.

Asker Næringsråd vil i perioden frem til fusjonen er en realitet ha spesielt fokus på tilretteleggelse av premissene for at «nye» Asker Næringsråd skal videreutvikles som en solid og fremtidsrettet næringslivsbastion i regionen, og at «nye» Asker kommune ytterligere forsterker sitt næringspolitiske fokus.Hovedannonsører

X
X