Årsmøte 2017, tirsdag 30. mai

Årsmøte i Asker Næringsråd
Tirsdag 30. mai 2017 kl. 17.00 på Sem Gjestegård m/middag

I henhold til Asker Næringsråds vedtekter (§4), har alle medlemmer møterett og en stemme hver. Saker til behandling ut over ordinære Årsmøtesaker må fremmes innen tre uker før årsmøtet, dvs innen 9. mai.

Årsmøtesaker:

1. Styrets beretning og revidert regnskap for 2016
2. Godgjørelse av Styret og revisor
3. Valg av Styre, valgkomitè og revisor

Etter det ordinære årsmøtet holdes foredraget:
Kysten rundt i nye Asker v/Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Årsmøtet avsluttes med middag i hyggelig samvær med andre medlemmer i DITT NETTVERK!
Kuvertspris er (som tidligere år) kr. 675,- pp (etterfaktureres)

Påmelding HER eller epost: post@askern.no

Dersom du selv ikke har anledning til å delta, ber vi om at du videredistribuerer invitasjonen til annen person i din virksomhet.

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
LarsHovedannonsører

X
X