Grûndersjansen 2017

GRÛNDERSJANSEN 2017 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 10 personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune og som ønsker å starte egen virksomhet.

Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Asker kommune og er gratis for deltakerne. Programmet gjennomføres i regi Asker Næringsråd.

Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fellessamlinger med andre deltakere, samt tilgang til en engelskspråklig on-line tjeneste. Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker på en positiv måte.

Alle møter og samlinger vil holdes i AskersHus AS sine lokaler i Drammensveien 915.

Krav til deltakere for å kunne søke

Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk, har gyldig oppholdstillatelse og er over 18 år, og at de har et genuint engasjement for å starte egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidè og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

Søkere bes skrive en kort tekst til oss om følgende (innen 15 mai 2017):

1.Beskriv deg selv og din situasjon i dag (nasjonalitet, hvor lenge du har bodd i Asker, din livssituasjon, din familiesituasjon og bosted)

2.Hva er din yrkesfaglige bakgrunn og utdannelse?

3.Hvilke språkkunnskaper har du (nivå på norskkunnskaper)?

4.Kort om din forretningsidè og hvorfor du ønsker å starte egen virksomhet

Søknader sendes på  epost til prosjektleder: post@askern.no       Se Grûndersjansen på Facebook

Vi vil innkalle aktuelle søkere til intervju i løpet av mai måned. Selve programmet vil starte i juni.

VI MOTTAR GJERNE TIPS OM AKTUELLE KANDIDATER!Hovedannonsører

X
X