AskersHus AS søker daglig leder

”AskersHus Næringshage skal være en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen med servicefunksjoner og miljøer knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og etter- og videreutdanning.”

AskersHus er godkjent næringshage fra juni 2016 med 20 aktive eiere fra næringsliv, Asker kommune og Akershus Fylkeskommune. Etter utvidelse av aksjekapitalen i desember 2016 søker vi daglig leder til videreutvikling og posisjonering av AskersHus som en sterk operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen. Du vil sette AskersHus på dagsorden for lokalt næringsliv.  Som daglig leder har du det overordnede ansvaret for virksomheten med tilhørende strategisk-, drifts- og resultatansvar. Vi ser etter deg som brenner for næringsutvikling!

Dine hovedoppgaver er å skaffe nye prosjekter til AskersHus, lede og følge opp prosjektene til gode faglige og økonomiske resultater, samt følge opp gründermiljøet i huset. Du vil bruke ca 2/3 av tiden din ut mot markedet på salg og gjennomføring av prosjekter og ca 1/3 inn mot gründerne.

Du

 • Har bakgrunn fra næringslivet
 • Har meget god forretningsforståelse
 • Er god på salg og markedsføring
 • Kan dokumentere gode resultater fra tidligere prosjekter
 • Er innovativ og nytenkende
 • Kan skape et høyt aktivitetsnivå og gode resultater
 • Kan samarbeide med ulike aktører
 • Har gode kunnskaper om politiske prosesser
 • Har høyere relevant utdanning

For å lykkes i vår organisasjon må du være sulten på utfordringer og har et genuint ønske om å skape vekst – både for deg selv og Asker-regionen.

Hva kan vi tilby deg?

 • En nyopprettet og utfordrende lederstilling med gode muligheter
 • En spennende og sentral rolle i en næringshage med høye ambisjoner og vekstfokus
 • Muligheten til å kunne utvikle et sterkt fagmiljø som setter premissene for næringsutvikling
 • Mulighet for å kunne påvirke lokalt næringsliv og prioriteringer
 • Fast stilling med omlag 40 % fast lønn og 60 % provisjonslønn avhengig av dine egne resultater og etter avtale

AskersHus er

 • Et veletablert og framtidsrettet miljø for gründere og etablert næringsliv
 • Kunnskapsmiljø og næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet
 • Innovativ arena for idéutvikling, prosjektutvikling, entreprenørskap og handling
 • Læringsmiljø for næringsrettet informasjon, kommunikasjon og nettverk

Les mer om AskersHus på  www.askershus.no

Kortfattet søknad med CV sendes på epost til post@askershus.no innen 27.03.2017. For nærmere opplysninger kan fungerende daglig leder Bjørn Langvik, tlf 90 65 66 83 eller styreleder Lars O. Nordal, tlf 90 59 23 14 kontaktes.Hovedannonsører

X
X