Grønn konkurransekraft fredag 4. november kl. 09:00 – 13:00

Asker Næringsråd og Asker kommune har gleden av å invitere til et felles arrangement der vi setter fokus på:

Forretningsmulighetene ved grønn omstilling

Tidspunkt: Fredag 4. november 09:00-13:00

Sted: Asker Kulturhus (Multisalen)

Arrangementet er gratis, men av hensyn til lunsjbestilling ber vi om påmelding senest 31. okt.
Påmelding kan gjøres ved å klikke HER eller pr. epost: post@askern.no

PROGRAM

08:30-09:00 Registrering
09:00-09:15 Innledning
Asker kommune, Leif Frode Onarheim, Varaordfører,
Asker Næringsråd, Lars O. Nordal,  Direktør
09:15-09:30 Energi – og klimaarbeidet i Asker kommune
Asker kommune , Bjørn Nordby
09:30-10:10 Veikart til Grønn konkurransekraft
Presentasjon av rapporten til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft  ved Per R. Sandberg (leder av sekretariatet)
10:10-10:30 Innovasjon Norge om deres satsing «Grønn vekst»
Innovasjon Norges Bærekraftsdivisjon,  Sigridur Thormodsdottir
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Sirkulærøkonomi
Avfall Norge, Henrik Lystad,Lokale eksempler:

  • Tomra, Aleksander Mortensen
  • Cambi, Paal Jahre Nilsen
11:30-11:50 Byggsektorens rolle i det grønne skiftet
Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev
11:50-12:10 Miljøvennlige forbrukere eller bare prat?
TNS Gallup, Eva Livgard Fosby,  med resultater fra Norsk Klimabarometer 2016
12:10-12:30 Mobilitet og nye forretningsmuligheter
Møller Bil Asker og Bærum, Kenneth Rombo Oddaker
12:30-13:00 Enkel lunsj

Vi håper på å se deg på arrangementet. Dersom du selv ikke har anledning til å delta, ber vi om at du videreformidler invitasjonen til en kollega/medarbeider.Hovedannonsører

X
X